सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : जयराम भण्डारी

मोबाइल : 9855059066

इमेल : rajashosakha26951@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/BharatpurMetropolitancCty/

विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी प्रकृया सम्बन्धी भिडियो सामाग्री: https://www.youtube.com/watch?v=aiv-e9rgLt0